Update 19-12-2021: Veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. Meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Nascholing Ploegleider BHV

De Nascholing Ploegleider BHV is bedoeld voor allen die binnen een BHV-organisatie leiding (gaan) geven aan een ploeg BHV’ers op de ‘plek des onheils’, tijdens een inzet van de BHV bij incidenten of calamiteiten. Zij staan hierbij zelf onder leiding van een Hoofd BHV of Locatieleider BHV op het centrale punt in het gebouw (de receptie).

De deelnemers dienen in bezit te zijn van een geldig certificaat of diploma Ploegleider BHV.

Uiteraard besteden we aandacht aan de ontwikkelingen binnen de bedrijfshulpverlening, actuele wetgeving en richtlijnen. Ervaringen worden gedeeld en besproken.

Aan de hand van een aantal cases vinden vervolgens zeer realistische en praktische oefeningen plaats (bijv. brand, bommelding, ontruiming).

Klik hier voor de cursuskalender op welke data de 1-daagse Nascholing staat gepland op het opleidingscentrum in Amersfoort.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht