Reanimatierichtlijn aangescherpt | Veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. Meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Beheerder Brandmeldinstallatie

De cursus Beheerder Brandmeldinstallatie (BMI) bestaat uit drie dagdelen. Eén hele dag en een apart dagdeel examen, ongeveer drie weken later. Een huiswerkopdracht maakt deel uit van de cursus. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen op de tweede dag. Bij een positief resultaat ontvangt u een certificaat.
Certificering conform NIBHV.

Inhoud

•    voorschriften, normen en eisen
•    werking van automatische brandmelders
•    brandmeldinstallatie, sturingen en signaleringen
•    bediening van brandmeldpanelen, brandweerpanelen en nevenpanelen
•    testen
•    preventief onderhoud
•    documentenbeheer.

De Beheerder Brandmeldinstallatie kan de brandmeldinstallatie na de cursus zelfstandig bedienen, beheren en controleren.

In onze cursuskalender ziet u op welke data deze opleiding plaatsvindt. Voor meer informatie en inlichtingen kunt u ook bellen met 033 - 707 47 95.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht