Op 17 en 18 december vindt een grote update van Mijn Crisicom en de Cursuskalender plaats. Beide zijn hierdoor deze dagen niet bereikbaar. Heeft u vragen? Bel 033 - 7074797.
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Herhaling BHV

De herhalingstraining bedrijfshulpverlener (BHV) is een 1-daagse training. Werknemers die ongeveer een jaar geleden een BHV-training hebben gevolgd actualiseren hun kennis. De training herhaling BHV bestaat voornamelijk uit praktische oefeningen.

Deze 1-daagse herhaling of nascholing zoals deze training ook vaak wordt genoemd, is bedoeld voor BHV’ ers die maximaal een jaar geleden de laatste BHV-opleiding of herhaling hebben gevolgd. Het bestaat uit een intensief dagprogramma, waarbij het merendeel van de lestijd wordt gebruikt voor praktisch oefenen. Alle onderwerpen zoals behandeld in de basisopleiding komen aan bod, waarbij van bepaalde onderwerpen de kennis wordt verdiept.

Wat houdt de training herhaling BHV in?

De training herhaling BHV is, net als de andere BHV trainingen, opgesplitst in twee modules:

1. Levensreddende handelingen, inclusief reanimatie en het veilig gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED)

2. Bestrijding van een beginnende brand, inclusief alarmering, communicatie en ontruiming.

Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan praktijkoefeningen, zodat de deelnemer weer precies weet wat te doen bij een calamiteit of ongeval. Bij het afsluiten van de training met goed gevolg ontvangt uw werknemer de persoonlijke BHV-pas.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht