OPEN Inschrijving Beheerder Brandmeldinstallatie (NIBHV) - Amersfoort - 1e dag 25-04, 2e dag 23-05 >
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Bedrijfsnoodplan en Ontruimingsplan

Een bedrijfsnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de bedrijfsnoodorganisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van bedrijfshulpverleners (BHV'ers).

Hoeveel BHV’ers nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het bedrijf. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om het bedrijf te bereiken.

Uw RI&E is leidend voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan, volgens de NEN.

Zie ook Algehele ontruimingsoefening, met het oog op het voorbereid zijn op de juiste vluchtroute.

Wij leveren een Conventioneel noodplan, een MS Word document dat zelf kan worden bijgehouden en geactualiseerd. Daarnaast bieden wij een Bedrijfsnoodplan Online dat meer mogelijkheden biedt. Deze vorm vergemakkelijkt het managen van de algemene veiligheid en van de BHV-organisatie.


Ontruimingsplan
Het bedrijfsnoodplan bevat ook de verschillende instructies bij brand, ongeval en ontruiming, per discipline.

Het ontruimingsplan omvat in ieder geval de volgende elementen:
- beschrijving bedrijfshulpverleningsorganisatie, organisatie, risico's en alarmering
- procedures voor het optreden bij calamiteiten per functionaris en scenario
- veiligheidsplattegronden. Deze plattegronden zijn preventief bedoeld om de BHV'ers nadrukkelijk bekend te maken met alle binnen hun organisatie mogelijk hiervoor genoemde aanwezige zaken. Daarnaast dienen deze plattegronden ervoor de BHV'ers  in staat te stellen, om in het geval van een calamiteit, de externe hulpdiensten eenvoudig, snel en vooral overzichtelijk, inzicht te geven in de bestaande situatie
- ontruimingsplattegronden. Deze plattegronden zijn bedoeld om alle aanwezige personen, preventief, eenvoudig, snel en overzichtelijk, inzicht te geven in de bestaande situatie en in het geval van een calamiteit, te 'begeleiden' bij het ondernemen van de juiste actie. Deze plattegronden moeten op strategische plaatsen worden opgehangen.

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht