Op 17 en 18 december vindt een grote update van Mijn Crisicom en de Cursuskalender plaats. Beide zijn hierdoor deze dagen niet bereikbaar. Heeft u vragen? Bel 033 - 7074797.
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisiscommunicatie


Crisismanagement is ook communicatiemanagement.
In crisis kan grote media-aandacht ontstaan, waardoor imagoschade op de loer ligt. Transparante en betrokken communicatie is tijdens crisis dan ook onontbeerlijk.

Als tijdens de crisis nog over de communicatiestrategie moet worden beslist, heeft u er een crisis bij.

Oxford University zegt in haar studie dat bedrijven die goed reageren op crises door het publiek daadwerkelijk beloond worden en het vertrouwen behouden. Maar ook worden organisaties door datzelfde publiek genadeloos afgestraft indien zij slecht met de crisis omgaat, onvolledig of te laat reageert.

Kernboodschap

Eén van de eerste taken bij crisiscommunicatie is het formuleren van een kernboodschap. Deze is de basis voor alle in- en externe communicatie.


Media Watch en Omgevingsanalyse
In crisissituaties is het belangrijk om de media en de social media goed te monitoren en dus een media watch in te stellen. Hiervoor bestaan tools als Coosto, Buzzcapture of Meltwater. Vanuit de media watch kan men dan met regelmaat een omgevingsanalyse opstellen en op die manier de buitenwereld naar binnen halen. De omgevingsanalyse geeft aan hoe er in de buitenwereld over de crisis wordt gesproken en wat het sentiment is.

Fact checken en Tegenspreken
Fact checking op inkomende en uitgaande berichten is noodzakelijk om juiste beslissingen te kunnen nemen en hierover feitelijk te berichten.
Elk teamlid is zelf verantwoordelijk voor het fact checken.

Binnen het crisisteam kan een tegenspreker worden aangesteld. Deze kan kritische vragen stellen over:
• de te nemen beslissingen en acties (belangrijk bij het voorkomen van tunnelvisie)
• uitgaande berichten (klopt het wel wat wij nu beweren?)

Verder kan de tegenspreker het crisisteam voorbereiden op kritische vragen van buitenaf (advocaat van de duivel).

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht