4 nov: update coronamaatregelen | veilig BHV en EHBO trainen tijdens Covid-19. meer informatie
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Imago

Sleutel tot succes
Bijna 65 procent van de communicatiedirecteuren of CCO’s wereldwijd ziet ervaring met crisismanagement als de sleutel tot succes.

Zo blijkt uit de jaarlijkse enquête, The Rising CCO IV, uitgevoerd door het wereldwijde wervings- en selectiebureau Spencer Stuart en Weber Shandwick. Dit is een verdubbeling sinds de eerste editie van de enquete in 2007, toen slechts 33 procent van de CCO’s crisismanagement als succesfactor noemde.

Belangrijkste succesfactor voor communicatiedirecteuren is de ervaring in crisismanagement.
• 71 procent van CCO’s werd de afgelopen twee jaar geconfronteerd met een aanval op de reputatie van hun bedrijf
• Driekwart van de CEO’s is betrokken bij het oplossen van een crisis
• Sociale Media doen meer goed dan kwaad in tijden van crisis

Een crisis brengt grote kosten met zich mee voor de organisatie die erdoor getroffen wordt.
Een crisis te boven komen kost gemiddeld 15 maanden. 74 Procent van de CEO’s spendeert tijd aan het bestrijden van een crisis. Een dergelijke crisissituatie kost veel extra zorgen en werk: er is 60 procent meer media-aandacht, 51 procent meer controle door overheid en de terugval in moreel van werknemers stijgt tot 42 procent.

70 procent van de internationale CCO’s gaf aan dat hun onderneming in de afgelopen twee jaar met een reputatiebedreiging te maken kreeg. Het is dan ook geen verrassing dat 65 procent stelt dat het verbeteren van de bedrijfsreputatie hun hoogste prioriteit is.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht