Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisicall

Publiek gaat bellen in geval van een crisis, op zoek naar informatie. Hoe staat u deze verontruste betrokkenen zowel empatisch als feitelijk telefonisch te woord? Zonder informatie te verstrekken met het risico dat deze een eigen leven kan gaan leiden. Denk aan social media…

De balans in díe combinatie -empathie versus informatie 'halen'- blijkt in de praktijk in de hectiek van een crisis, een heel lastige. Het is wel te leren met behulp van gesprekstechnieken, die in crisistelefoongesprekken het verschil maken.

Crisicom traint telefoonteams op realistische wijze. Het scenario wordt in overleg met u bepaald en tot in detail, als een televisieproductie, voorbereid. De uitvoering is vervolgens zeer intensief voor uw deelnemers. Maar is van essentieel belang om voorbereid te zijn op de praktijk, indien een echte crisis zich onverwacht aandient. De knelpunten die iedere, individuele deelnemer ervaart, dienen als leerdoel voor (interne) tussentijdse trainingen.


Sinds meerdere jaren traint Crisicom het Crisistelefoonteam van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het snel oproepbare team wordt ingezet bij rampen in het buitenland waar Nederlanders (mogelijk) bij zijn betrokken. Denk aan de tsunami, MH17 en de aanslagen in Frankrijk.

RTV Utrecht heeft op locatie in Den Haag gefilmd en de volgende video gemaakt.

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht