Meer weten over Crisismanagement? Schrijf u nu in voor de open inschrijving in februari!
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisikit

Een belangrijk hulpmiddel voor het de Plotter binnen het Crisismanagementteam (CMT) is het informatieverwerkend systeem van Crisicom: 'Crisikit'.

In crisissituaties gaat het vrijwel nooit om een tekort aan informatie, maar juist om een overstelpende hoeveelheid informatie die in korte tijd op je af komt. Het CMT zal alle beschikbare informatie evalueren, prioriteiten aan toekennen, acties op uitzetten en de voortgang van die acties bewaken. Bovendien zal alle belangrijke informatie steeds direct met elkaar moeten worden gedeeld binnen het team, wil men het overzicht blijven houden en taken goed verdelen. Het is voor ieder CMT dan ook van cruciaal belang dat in- en uitgaande informatie wordt gestructureerd, gerubriceerd en centraal beschikbaar wordt gemaakt.

In het crisisteam wordt de beschikbare informatie voortdurend geëvalueerd. Op basis hiervan worden prioriteiten gesteld, acties uitgezet en wordt informatie met anderen, zowel in- als extern, gecommuniceerd.


Iedereen weet dat communicatie dé belangrijke factor is binnen crisisbeheersing. Hoe kun je helder blijven communiceren in de hectiek van een crisissituatie? Hoe houd je het overzicht, hoe bewaak je alle uitgezette acties en beoordeel je nieuwe informatie?

Met de Crisikit heeft u een praktische tool in handen die in al die behoeften voorziet. Geheel op maat gemaakt voor uw eigen crisisorganisatie. Een systeem dat volledig is afgestemd op de werkwijze en informatiebehoefte van de reguliere hulpverleningsdiensten. Universeel toepasbaar voor iedere denkbare crisissituatie en altijd gebruiksgereed, ook bij stagnerende stroomvoorziening of uitgevallen netwerken.

Meer weten over deze unieke door Crisicom ontworpen vorm van gestructureerde informatieverwerking? Net als tal van grote organisaties die u reeds voorgingen, verzekerd zijn van dé complete en doordachte manier van het vastleggen van gegevens? Arnold van Dam en Sylvester Bennema staan u graag te woord:  033 - 707 4797, of mail naar a.vandam at crisicom.nl.

Over daadwerkelijke inzet van de Crisikit:
Henri de Wit, Staffunctionaris veiligheid / coördinator BHV-ZIROP Sint Anna Ziekenhuis:

"Na een aantal trainingen met-  en daadwerkelijke inzet van de Crisikit zijn wij overtuigd van het nut ervan. De Crisikit werkt perfect! Dit systeem is door het team als een succes aangemerkt. De combinatie van de methodiek en bijbehorende materialen van de Crisikit plús de opleiding en training, biedt focus. Je weet ook wat je van elkaar mag verwachten. De belangrijkste lessen zijn: ten eerste dat er een vaste structuur moet zijn die eensluidend is en ten tweede het opleiden, trainen en oefenen met betrekking tot zo’n situatie, dit is gewoon noodzakelijk. Inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat regelmatig trainen absoluut loont."

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht