Op 17 en 18 december vindt een grote update van Mijn Crisicom en de Cursuskalender plaats. Beide zijn hierdoor deze dagen niet bereikbaar. Heeft u vragen? Bel 033 - 7074797.
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Tabletop Corporate Crisismanagement

Om het Crisisplan bij alle betrokkenen te introduceren hebben we een Tabletop Corporate Crisismanagement (TCC) ontwikkeld.

Het Crisisplan wordt uitgelegd en op korte, maar krachtige wijze gaan we in op mogelijke crisisscenario's.

Tijdens de TCC met een crisisscenario is er volop aandacht voor elke rol en voor de (individuele) taak van alle betrokkenen.

Een vervolg is het trainen van het Crisismanagementteam en aansluitend hierop een test van het plan, de procedures en de mensen in een realistische crisisoefening.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht