Donderdag 3 en vrijdag 4 oktober: 2-daagse Masterclass BHV-management - check voor meer info
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Crisismanagement

Crisicom bouwt crisisorganisaties, een totaalconcept voor crisismanagement.
Crisicom adviseert over de opzet van de crisisorganisatie en schrijft -samen met u- een helder crisisplan. Crisicom traint uw gehele crisisorganisatie. Met film- en theatertechnieken en de acteurs Educatieve Rollenspelen (ER) en LOTUS kring Crisiact simuleren wij uiterst realistische crisissituaties.

Uw crisisteam leert in de praktijk wat er in crisissituaties van hen wordt verwacht en hoe men dit het beste in praktijk kan brengen. Wij staan voor een korte en heldere uitleg van de theorie en bieden praktische handvatten, gevolgd door realistische oefenen met op maat gesneden scenario’s. Met scherpe evaluaties haalt Crisicom samen met u het maximale uit uw training. Zo bouwen wij samen met u een effectieve crisisorganisatie, zodat u voorbereid bent! Mail of bel voor direct meer informatie over opleiden, trainen en oefenen van het CMT.

"Vertel me nog eens waarom je denkt dat het voorkomen van een crisis een uitgave is in plaats van een investering?"
- Crisismanager tegen CEO

 

De crisistraining biedt een korte, heldere uitleg met veel praktische handvatten, gevolgd door een realistische oefening met een herkenbaar scenario. Uw crisisteam leert aan de hand van de praktijk hoe te handelen in crisissituaties op de snelste manier.

.


In crisissituaties komt het crisisteam samen in de interne of externe crisislocatie. Intern zolang dit nog veilig kan of extern wanneer de interne locatie niet (meer) veilig of toegankelijk is. Op iedere crisislocatie dienen voldoende faciliteiten aanwezig te zijn voor het optimaal functioneren van het team.

Direct na een calamiteit de dagelijkse gang van zaken extern weer oppakken? Dat kan op een aantal speciaal hiertoe ingerichte uitwijklocaties. Ze bevinden zich verspreid over Nederland en België in moderne, representatieve kantoorgebouwen. De werkplekken zijn 24/7 operationeel met toegang tot uw eigen netwerk en telefoonnummers. Crisicom werkt hiertoe samen met een specialist op dit gebied.

Crisismanagement gaat over inzicht en overzicht, gebaseerd op dat wat je weet in de juiste volgorde van belangrijkheid. Het gaat nooit om de crisis zelf, altijd om het oplossen ervan! Pas als je weet wat de consequenties zijn en je alle informatie hebt die je nodig hebt, kun je een beslissing nemen.

“If I had 60 minutes to solve a problem, I’d spend 55 minutes defining it, and 5 minutes solving it.”
Albert Einstein

Een groot aantal organisaties zendt personeel uit naar andere landen, naar locaties waar deze collega's tijdelijk gaan wonen en werken. Dit zijn veelal organisaties met veel werknemers, multinationals, maar ook universiteiten (studenten, bijvoorbeeld in het kader van een uitwisseling) of vrijwilligers. Zij allen worden aangeduid als expat, de afkorting van expatriate.
Organisaties met hun personeel in buitenlandse risicogebieden dienen voorbereid te zijn op rampen, oorlog, ontvoering, gijzeling, molest of andere crisissituaties die een bedreiging vormen voor hun personeel, voor de expats.

Specialistische expertise
Crisicom heeft in de afgelopen jaren veel specialistische expertise opgebouwd in het voorbereiden van crisisteams op dergelijke situaties. Mede doordat wij samen met verschillende ministeries ook betrokken zijn bij de training en oefening voor uitzending van overheidspersoneel naar buitenlandse crisisgebieden. Inmiddels hebben wij in tientallen crisisoefeningen directieleden en managers getraind in dit soort crisismanagementprocessen.

Wilt u een buitenlandprotocol opstellen, uw crisisplan uitbreiden met buitenlandse crisissituaties of uw crisisteam hierin trainen of oefenen, neemt u dan contact met ons op voor meer informatie of een afspraak. Geheel vrijblijvend uiteraard, wij staan u graag te woord.

Sr. Consultant Crisismanagement Arnold van Dam wordt voor een artikel over crisismanagement in het grootste vakblad en magazine voor horecaondernemers 'Entree' geïnterviewd.

'Crisismanagement: ervaringen en tips. Voorbereid op rampscenario's. De helft van de bedrijven die te maken krijgen met brand, is binnen twee jaar failliet.' Het gehele artikel leest u hier.

Crisissituaties in het buitenland: wat zijn de 'lessons learned', hoe kunnen wij op basis van analyse onze crisisbeheersing verbeteren?
Tijdens het congres met de titel' Nieuwe perspectieven in Crisismanagement' worden relevante onderzoeksresultaten van internationaal crisismanagement gepresenteerd. Hoe kan de crisisbeheersing in Nederland worden verbeterd, wat kunnen we leren van het buitenland? Thema's zijn onder andere de terreuraanslagen in Frankrijk, cybersecurity en (school)shootings.

'Rampen vallen niet te plannen, voorbereidingen wel.' Dit is de titel van de folder 'Denk vooruit' van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voorbereidingen voor bijvoorbeeld een grote brand, overstroming, uitval van stroom of internet, worden opgenomen in het crisisplan dat iedere organisatie nodig heeft, ongeacht de grootte en de branche. Denk bij een crisisplan vooral niet aan een lijvig boekwerk in de kast, maar een praktisch document (kan ook online) waar iedereen direct mee kan werken en dat vooral helder, duidelijk en to the point is. Met het plan alleen ben je er niet: het moet getest worden in de praktijk, testen met een oefening. Kijken of het plan op papier klopt en waar de verbeterpunten zitten. Organisaties zijn aan wijzigingen onderhevig, plannen -dus- ook. De analyses van praktijkvoorbeelden zoals in het congres aan de orde komen en de conclusies die kunnen worden getrokken, maakt dat het proces van crisisbeheersing weer een stap verder komt.

Crisicom werkt samen met SVDC. Zij organiseren dit congres samen met DIEM, op donderdag 22 november in Zeist. Als klantrelatie van Crisicom ontvangt u een korting van € 100 of € 50 respectievelijk bij deelname hele of halve dag. Vermeld bij aanmelding: 'Aanmelding via Crisicom'.

Klik hier voor het programma en de mogelijkheid tot inschrijving.

  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht