Op 17 en 18 december vindt een grote update van Mijn Crisicom en de Cursuskalender plaats. Beide zijn hierdoor deze dagen niet bereikbaar. Heeft u vragen? Bel 033 - 7074797.
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Initiatieven van Crisicom

Ondersteuning initiatieven
Crisicom ondersteunt tal van initiatieven en we hebben een brede oriëntatie wat betreft partnerschappen. Wij leggen de verbinding met partners in het land, bedrijven, (hulp)organisaties en klanten. Op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de bedrijven en organisaties, verbinden wij graag zo veel mogelijk groepen met elkaar. Actief samenwerken, samen sterk voor preventie. De directie met de werknemers, de manager met zijn personeel, de collega’s onderling, de BHV’ers met de niet-BHV’ers. Zij allen, met elkaar, zijn tenslotte het grote geheel dat zorg draagt voor de algemene veiligheid en gezondheid op het werk.

In de kolom hiernaast vindt u een drietal initiatieven van Crisicom: Stichting Dag van de BHV, Veilige Vrijdag en de campagne AED voor Iedereen.


  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht