Laatste informatie mbt maatregelen Coronavirus
  •  Realistisch
  •  Praktijkgericht
  •  Belevingsgericht

Crisicom Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening

Aanvullende maatregelen Corona-virus

Aanvullende maatregelen Corona-virus

02-03-2020

Laatste update 24-03-2020


Het kabinet heeft op 23 maart j.l. (op advies van het RIVM) aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus. Deze aangescherpte maatregelen gericht op evenementen en samenkomsten zijn ook van invloed op het uitvoeren van onze opleidingen, trainingen en oefeningen. Uiterlijk 6 april zal het kabinet deze maatregelen heroverwegen. Vooralsnog betekent dit dat Crisicom tot 1 juni geen nieuwe opleidingen, trainingen en oefeningen zal inplannen.

De reeds geplande opleidingen, trainingen en oefeningen tussen 13 april en 1 juni, gaan vooralsnog door. Wij zijn ons er van bewust dat de kans bestaat dat deze trainingen naar een later moment verplaatst moeten worden. De berichtgeving en het advies van het RIVM houden wij nauwlettend in de gaten. Iedere week beoordelen wij op basis van het advies en de geldende maatregelen, of de geplande trainingen doorgang kunnen vinden. Uiteraard informeren we u daar direct over. 
 

Heeft u vragen over onze opleidingen en trainingen óf heeft u een vraag met betrekking tot BHV of Crisismanagement, neem dan contact op met Crisicom via 033 707 47 97 of info@crisicom.nl 

 

Meer informatie over de gewijzigde adviezen mbt BHV en Reanimatie tijdens de Corona epidemie leest u hier: 

 

Tips en handvatten voor uw BHV-organisatie
Door organisaties worden verschillende hygiëne maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het virus te beperken. Nu de overheid heeft geadviseerd om mensen thuis te laten werken, wordt daar steeds meer gehoor aan gegeven. Dit heeft natuurlijk ook invloed op uw BHV-organisatie. Zijn er bijvoorbeeld nog voldoende BHV'ers op kantoor aanwezig? En wat communiceert u daarover? Geef uw aanwezige BHV’ers bijvoorbeeld onderstaande tips en handvatten om een mogelijke inzet zo veilig mogelijk te laten verlopen.

  1. Bespreek de gewijzigde adviezen ten aanzien van reanimatie met het team. Meer informatie leest u hier 
  2. Vraag uw BHV’ers extra alert te zijn op de eigen gezondheid
  3. Benadruk nogmaals de geldende hygiënemaatregelen
  4. Zorg voor een juist en optimaal gebruik van de beschikbare beschermende middelen. Wijs bijvoorbeeld op het gebruik van handschoenen.


Welke maatregelen kan een organisatie nemen met oog op de bedrijfscontinuïteit?
Dat de uitbraak van het coronavirus ook gevolgen heeft voor het bedrijfsleven is duidelijk. Naast de nodige voorzorgsmaatregelen raakt dit organisaties ook op andere vlakken. Het maakt het noodzakelijk om, in het kader van de continuïteit van de organisatie, een crisis-evaluatie uit te voeren. Niet om paniek te zaaien, maar wel om goed voorbereid te zijn indien u binnen uw organisatie met (gevaar voor) besmetting te maken krijgt.
Wij bieden u graag onze speciale checklist aan. Als u een mail naar sales@crisicom.nl stuurt, ontvangt u deze zo spoedig mogelijk.

Actuele algemene informatie over het coronavirus
Meer informatie over het coronavirus kunt u lezen op de website van het RIVM of de GGD.
Het RIVM geeft op hun site antwoord op veel gestelde vragen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Staat uw vraag hier niet tussen en wil u graag iemand spreken? Dan kan u bellen naar het publieksinformatienummer 0800-1351